Cél·lula robotitzada amb premsa de tall

04/07/2022
Casel

Aplicació automàtica de carrega i descarrega de una premsa de tall amb extració del retall pertinent.