Adjudicació Contracte de FGC

26/01/2021
Sr Gerard


Serveis de manteniment de la b.t. : les estacions d'esquí de La Molina, Espot i PortAiné

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.do?reqCode=viewDcan&idDoc=75534149&lawType=3